Meny Stäng

Goda nyheter från SMOHF

Efter ett envetet arbete av styrelsen och många andra flitiga medlemmar fick vi för någon vecka sedan beskedet att SMOHF häver det föreläggande vi har haft kring reningsverket. Vi fick samtidigt godkänt att använda våtmarken som infiltrering, vilket betyder att vi slipper ha en slang ut i havet.

Allt det här är vi givetvis mycket nöjda över och vi vill passa på att tacka alla som har varit med och jobbat med den här frågan.

Att föreläggandet är hävt betyder ingalunda att vi går en säker framtid till mötes. Vi har framför oss ett gediget arbete med att dokumentera och arbeta med kontroller. Och det är av yttersta vikt att alla fortsätter att hedra förbudet att tömma urin och fekalier i föreningens avloppssystem.

/Styrelsen

Läs brevet från SMOHF, klicka här!