Meny Stäng

Båtsektionens info inför säsongen 2015

Datum för sjösättning med kranbil vid Tistelholmen sker lördagen den 16 maj. Turordning, tidpunkt och pris återkommer vi med. Pekka kör kranbilen, så vi får vara beredd på att det går undan!

Äntligen har vi fått tag på nya och godkända dykare, som den 16 och 17 april dyker för att kontrollera bojförankringarna (bojsten och kätting) vid båtbryggorna. Underkända förankringar kommer att markeras med rött plastband på bojtelnen och skall skyndsamt åtgärdas. Som bojkätting rekommenderar vi galvad kätting av en grovleksdiameter på minst 10 mm. Försäkringsbolagen godkänner även 8 mm diameter på länkarna för småbåtar, men vi har ett väldigt aggressivt vatten i Byviken vilket gör att kättingarna riskerar att rosta av redan efter ett par år. 10 mm-länkar räcker oftast i 5 – 6 år. Naturligtvis får man ha rostfri kätting som förankringsgods och som håller mycket längre än galvad kätting, men det är en kostnadsfråga!
Som vanligt håller Rolf Gille i båtplatsfrågor vid båtbryggorna liksom i dagsverken. Han är anträffbar på tel. 08-520 313 38. Hör gärna av er i god tid om ni behöver ny, större eller mindre båtplats i god tid, så ändringarna kommer med då vi skriver nya båtplatslistor, som sätts upp på anslagstavlan vid Byviken.Samma sak gäller om man säger upp sin båtplats.
I skrivande stund kommer ingen höjning av båtplatsavgiften ske under året. Samma sak med hyra av båtvagn, som är 60SEK.
Och så pekpinnarna:
Båtarna skall vara försäkrade. Ha minst två fendrar av accepterad storlek på på vardera sida av båten. Förtöjningsgodset skall vara av tillräcklig dimension och oskadat och i fören försedda med ryckdämpande anordningar i form av fjädrar i fören och fastsatta i båda ringarna på varsin sida av fören.med schackel av tillräcklig dimension. Akterförtöjningen skall bestå av två rep med merkshake, som hakas fast på bojen medan de fria repändarna fästes på pollare på båda sidorna av aktern.
Inga röda, blå eller gröna plastrep får användas, då de ätes upp av sol och väder och vind!
Ulf Söderström                  Rolf Gille         Ola Hillerström