Meny Stäng

Kategori: El, data & tele

Elfrågor inom och utanför området.

Vägarbete på Hjortronvägen

GlobalConnects markentreprenör ECP Fiberinstallation AB önskar att påbörja anläggningsarbetet på Hjortronvägen inom kort. Om det inte föreligger några hinder är avsikten att starta arbetet redan måndag den 22 maj. Arbetet beräknas pågå i cirka 1-2 veckor beroende på markunderlaget. Mål och syfte är att öppna upp vägen för att bilda sig en bättre uppfattning om arbetsomfånget inför fortsatt kanalisation eftersom det finns vatten- och elledningar som korsar vissa delar av vägen.

Markarbetet kommer att begränsa framkomligheten längs hela Hjortronvägen, särskilt delen mellan de röda strecken som är markerade på den bifogade kartbilden. Information om vilka dagar vägen kommer att vara helt avstängd kommer att kommuniceras via Boappa.

Skapa ett konto för inloggning

Den 25 maj 2018 ändrades inloggningen på sidan från ett enkelt lösenord till starkare skydd pga införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

För att skapa ett nytt konto för inloggning läser du igenom personuppgiftshanteringen och godkänner den genom att fylla i och skicka formuläret, klicka här för att komma igång!

Har du registrerat dig men inte fått användarnamn och lösenord?
Kontakta Thomas, klicka här!

Information från Vägföreningen

Gravning_5

Vägföreningen har ingått ett avtal med Kraftringen om tillåtelse att gräva ner områdets lågspänning i våra vägkanter. Arbetet åter upptas nu under sensommaren. Trafiksituationen och framkomligheten kommer naturligtvis att påverkas, men vi hoppas att ni visar överseende med detta med tanke på att elförsörjningen tryggas på ett bättre sätt.

Vägföreningen.

Strömavbrott på Storudden med omnejd

Uppdaterad: 120815 20:15.

Straxt innan 01:00 natten till onsdag fick 400-500 hushåll på Torö ett kortare strömavbrott på cirka 50minuter. Nynäshamn Energi fick in ett antal samtal och kunde på så sätt få igång strömmen snabbare. Klockan 08:00 är fortfarande 100 hushåll utan ström söder om Norrhamn på Öja/Landsort. Avbrottet beror på ett kabelfel. 16:30 fick även Norrhamn tillbaka strömmen. Stora problem på Öja/Landsort, läs mer hos NP.

Källa: Nynäshamn Energi

Nytt på denna hemsida är att Nynäshamn Energi ger information om avbrott i vänstra kolumnen.