Meny Stäng

Vatten & avlopp

Information om ansvarsområde fastighetsägare -Storuddens Tomtägareföreningen

Journummer för VA frågor 0768-972593

Vatten

Föreningens ansvar är från vattenverk fram till Ståndare vid tomtgränsen.

Vattenledning in till fastighet, ansvar – fastighetsägaren

Avlopp

Föreningens ansvar är från cementbrunnen till reningsverket.

Avloppsrör på tomt till cementbrunn, ansvar – fastighetsägaren.

Pooler och badtunnor

Se föreskrifter Nynäshamns Kommun:

http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Pool-och-badtunna.html