Meny Stäng

Tottnäsbron är i dåligt skick

Från 15 augusti 2021 fram till 31 mars 2022 reparerar Trafikverket den öppningsbara bron vid Tottnäs längs med väg 528. Bron som är den enda förbindelsen till Oxnö kommer att stängas av och ersättas med en tillfällig pontonbro intill den ordinarie bron.
www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vag-528-tottnas-broreparation/

Källa: Trafikverket