Meny Stäng

Lyckad simskola på Storudden

När vi summerar julis simskola ser vi att det var över tjugo barn båda veckorna som skimskolan hölls vid Bastubadet på Storudden. Det betyder både att en fin tradition hålls vid liv och att vi får kostnadstäckning för den simskolelärare som vi har anlitat.