Meny Stäng

Kort Sammanfattning av årsmötet STÄF

Årsmötet besöktes av 46 röstberättigade medlemmar.
Den viktigaste frågan är fortfarande att få till ett bra och fungerande
VA-system.
Investeringar i vårt VA-system innebär ökande kostnader. Styrelsens
förslag om en extra avgift på 1300 kr för 2015 godtogs av mötet.

Verksamheten i området kommer att följa samma mönster som tidigare år
med simskola, fotboll, brännboll, träningspass, midsommarfirande mm.

Styrelsen kommer att öka informationen till medlemmarna.
Aktuell information kommer att finnas på hemsidan, facebook-gruppen och på anslagstavlorna i området.

MVH
Styrelsen