Meny Stäng

Kommunalt VA kan bli verklighetNu finns ett förslag till långsiktig planering av vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en så kallad VA-strategi.

Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov. Först när handlingsplanen för varje område är klar så kan vi lämna besked om hur just din fastighet kommer att påverkas. Handlingsplanen beräknas vara klar under våren 2013.

Din fastighet kan komma att anslutas till kommunalt VA 

 
Ungefär hälften av de fastigheter som idag har eget eller gemensamt vatten och avlopp kommer att anslutas till kommunalt VA. Det rör sig om cirka 2 700 fastigheter i bland annat:
  • Landfjärden
  • Segersängs fritidshusområde
  • Oxnö
  • Svärdsö
  • delar av Torö och Lisö
För dig som fastighetsägare innebär detta bättre förutsättningar för permanent boende och i vissa fall även möjlighet att bygga ut eller stycka av tomter.


Källa: Nynäshamns kommun