Meny Stäng

Information om försäljningen av Torö butik och fastigheten

Medlemmarna i Torö butik ekonomisk förening fattade beslut på två stämmor efter varandra, 19 februari och 4 mars, att föreningen skulle sälja verksamheten och fastigheten till Torö Lanthandel AB.  Beslutet var enhälligt på båda stämmorna. Styrelsen verkställde beslutet och genomförde försäljningen den 13 mars 2012. Därefter har styrelsen arbetat med att avsluta alla de åtaganden man haft i förhållande till anställda, leverantörer och myndigheter. Det har varit en hel del arbete med att säga upp avtal, kräva tillbaka depositioner och betala obetalda fakturor. Därutöver har vår revisor, Gunilla, tagit fram ett årsbokslut för 2011 och en resultat- och balansrapport för 2012 så här långt.

Årsbokslutet kommer att mailas ut till alla medlemmar.
När alla löner, skatter, banklån, leverantörsfakturor och avgifter är betalda kommer föreningen i princip inte ha några tillgångar kvar. Möjligen kommer några tusenlappar återstå. Vi i styrelsen är glada över att kunna betala alla leverantörer och att föreningen inte behöver gå i konkurs.
I juni kommer föreningen att ha två stämmor med 2 veckors mellanrum där vi likviderar föreningen. Då kan vi, om medlemmarna så vill, starta upp en ideell förening som en vänförening till Torö Lanthandel.
Kallelse kommer givetvis att skickas ut till alla medlemmar.
 
Källa: www.torobutik.se