Meny Stäng

Information från Vägföreningen

Gravning_5

Vägföreningen har ingått ett avtal med Kraftringen om tillåtelse att gräva ner områdets lågspänning i våra vägkanter. Arbetet åter upptas nu under sensommaren. Trafiksituationen och framkomligheten kommer naturligtvis att påverkas, men vi hoppas att ni visar överseende med detta med tanke på att elförsörjningen tryggas på ett bättre sätt.

Vägföreningen.