Meny Stäng

Gäller allemansrätten på Stenstranden?

Bild

Igår var jag och min sambo på Stenstranden, vi satt och fikade i godan ro. Efter en stund i solen så ser vi fyra personer komma på stranden bakom staketet på privat mark, de möts då upp av en boende som säger till dem att läsa skyltarna. Lite munhuggning  uppstår mellan parterna men de promenerar vidare och hävdar sin rätt enligt allemansrätten.

Jag tänkte att detta måste undersökas lite närmare. Det här hittade jag!

  • 2008 Kommunen övertar reservatet från Länsstyrelsen. Bildande av kommunalt naturreservat på Ören.
  • Kommunen skriver in i protokollet en kompromiss gällande allemansrätten på Torö Stenstrand.

“Den fråga som varit mest kontroversiell är hur allemansrätten ska tolkas på Stenstranden, dvs var går gränsen mellan privatzon och allemansrättsligt tillgängligt område. Förvaltningen har bedömt att det under sommarmånaderna, när fastigheterna nyttjas och bebos, inte ska vara tillåtet att passera över strandområdena på de privata fastigheterna.”

/Admin.