Meny Stäng

Eldningsveckor

Kommunens beslut om eldningsveckor
Den 12 februari 2003 tog kommunfullmäktige beslut om att begränsa eldningen av trädgårdsavfall.

Enligt det beslutet får man i detaljplanelagda och andra tätbebyggda områden, endast elda trädgårdsavfall under veckorna 15-16 och 41-42 med föregående veckoslut. Eldning av vedartat trädgårdsavfall är dock även tillåten den 30 april, så kallade valborgsmässoeldar.

Orsaken till beslutet är att många drabbas av olägenheter när grannar eldar sitt blöta trädgårdsavfall. Man minskar också utsläppen av ohälsosamma ämnen som finns i röken vid eldning.

Källa: Nynäshamns kommun