Meny Stäng

Dikning / Dikesrensning – Begränsad framkomlighet!

Måndag 16/7 till Onsdag 18/7

Följande vägar kommer att beröras:
Blåbärsvägen, Åkerbärsvägen och delar av Storuddsvägen.

Uppställning av fordon, båtar och husvagnar förbjudet.

Vi tar inget som helst ansvar för eventuella skador på eventuellt uppställda fordon.

Vi har vägvisning på plats -för er framkomlighet.

Vänligen kör försiktigt – arbetare på vägen.

Vägföreningen tackar för visad hänsyn.