Meny Stäng

Beläggningsarbete flyttat till 8/6-2020

Trafikvakter finns på plats.
STORUDDEN – AVSTÄNGD VÄG IN OCH UTFART
Med anledning av beläggningsarbeten på vår in och utfart Storuddsvägen till X Blåbärsvägen
kommer vägen att vara helt avstängd 1 /en/ dag.
MÅNDAGEN DEN 8 JUNI
Vi hänvisar då all trafik via Lilludden, kör försiktigt Vi har ”trafikvakter” på plats för hänvisning.
PS: När vägen är nybelagd – kör sakta och extra försiktigt DS.!!!
STORUDDENS VÄGFÖRENING