Meny Stäng

Båtsektionens verksamhetsberättelse för år 2014

Såväl sjö- som torrsättning av större båtar vid Tistelholmsviken i sektionens regi har skett som vanligt. Gräsklippning och röjning av sly på samma plats har skett genom dagsverken såväl vår som höst. Vidare har båtar, båtvagnar och bråte tagits bort från P-platsen omedelbart söder om infarten till Tistelholmen för att möjliggöra uppröjning av densamma.

Vi har även haft en container på båtuppläggningsplatsen, som vi utan svårigheter fylldes med kasserade båtar och båtvagnar, färgburkar, överblivet virke, presenningsbitar och annat skräp. Inoljning av båtbryggorna har utförts, liksom diverse reparationer i form av lagning av lossade plankor, nya kättingar till landförtöjning samt utbyte av tre förankringsstenar till bga 4.
Utbyte av förankringsrör och förankringsstenar till badbryggorna vid NV Badet har utförts av idealister och dagsverkare.
Röjning av sly och gräs har gjorts på den f.d. jolleuppläggningsplatsen.vid Byviken
Tillkommer ospecificerade reparationer av mastkran och badbryggor och stegar.
Ulf Söderström                Rolf Gille                  Ola Hillerström