Meny Stäng

Årsmötet drog 55 deltagare

Christer Sörvings foto.

Budgeten för 2016 är godkänd.

Vi saknar dock personer som kan hjälpa till med:
Festkommittén, vi vill inte missa midsommarfirande!
SIK, ansvariga för fotboll, brännboll mm

Du som vill vara med och hjälpa till, kontakta någon i styrelsen.