Meny Stäng

ÅFs rapport om vår avloppssituation

Efter vårt föreläggande från Södertörns Miljö- och Hälsoförbund om att stänga ner vår nuvarande avloppslösning, gav vi ÅF i uppdrag att utreda möjliga vägar framåt. För dig som vill ta del av materialet finns här hela rapporten som en Wordf-fil i “Arkiv” i menyn. Vad ÅF också hjälpte oss med inom ramen för uppdraget var att digitalisera alla våra kartor över området, något som kommer att vara till stor hjälp framöver. Vad vi har gjort sedan dess är att vi har sökt och fått anstånd t o m april 2013 att komma fram med en lösning. Just nu har företaget COWI i uppdrag att utreda möjliga, konkreta vägar framåt. ÅF klargjorde läget. COWI hjälper oss att hitta rätt lösning.

2 kommentarer

 1. Tor Simonsson

  Kan ni inte lägga upp “Södertörns miljö och hälsovårdsförbunds krav Dnr 2010-2379-7” också? Av ÅF.s 1,5 år gamla utredning framgår inte riktigt vad Södertörns miljö och hälsovårdsförbunds vill. Och därför förstår jag inte heller varför ÅF föreslår ett helt nytt ledningssystem, kan man inte renovera det befintliga …?

 2. Pär Pärsson

  Det är en komplex fråga som är svår att besvara via den här typen av forum, men vi hoppas kunna bringa mer klarhet i frågan efter att COWI har gett oss sin rapport om våra alternativ framåt.
  ÅFs rapport innehåller flera olika delar, varav ledningsnätet är en. ÅF pekar på en hel del andra saker också i sin rapport och det som vi har tagit fasta på i det här läget är att göra någonting åt reningsverket i första hand. Föreläggandet gäller i första hand reningsverket, därför är det där vi lägger kraften just nu, men vi försöker samtidigt se till att vår lösning blir så framtidssäker som möjligt, antingen en framtid med eget avloppsnät, eller en framtid med kommunalt VA.
  Vi renoverar ständigt nätet och kommer att fortsätta att göra det.
  Beslutet kommer att läggas upp inom kort. Vi har det inte digitalt, men har scannat dokumentet för att kunna distribuera det.