Vattenavstängning 2021

Vi planerar att stänga vårt sommarvatten 14-15 november. Detta under förutsättning att det inte blir riktigt kallt innan.
Kom ihåg att skruva bort anslutna slangar från ståndarna. Tack!