Sommarvattnet är igång

Under söndagen har Lars arbetat med sommarvattnets igångsättande. Nu är det igång. Så nu håller vi tummarna att ledningsnätet håller.