Information till medlemmar i Storuddens Tomtägareförening (STÄF) om hur personuppgifter behandlas på hemsidan i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

– Personuppgiftsansvarig är styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni lägst ned på denna hemsida.
– De personuppgifter STÄF behandlar på hemsidan är namn, telefonnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress, fotografier.
– STÄF behandlar dessa personuppgifter för att informera alla medlemmar om sådant som rör området och de boende. Detta sker även via e-post. Ingen reklam skickas ut från styrelsen. Den lagliga grunden är samtycke via registrering.
– Mottagare som tar del av uppgifterna är samtliga medlemmar inom Storudden.
– STÄF överför inte personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).
– STÄF registrerar/behandlar inte känsliga uppgifter.
– STÄF kan komma att göra ändringar på denna sida. Du finner alltid den senaste informationen här.

 

Medlemmarnas rättigheter

– Varje medlem har tillgång till sina personuppgifter via menyn “Start” och “Mina uppgifter”.
– Varje medlem kan rätta felaktiga personuppgifter under “Mina uppgifter”. De kan även rättas genom att kontakta styrelsen.
– Varje medlem kan radera sitt konto om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Personuppgifterna kan även fås raderade i hela hemsidan genom att kontakta styrelsen.
– Personuppgifterna lagras så länge man är medlem i STÄF.
– Varje medlem kan lämna in klagomål till Datainspektionen.

 

Ansök

En inloggning per fastighet ges. Ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan.

    När du tryckt på knappen “Skicka” så kommer vi att kontrollera mot tomtägare registret att allt är rätt. Stämmer uppgifterna så kommer du att få en bekräftelse med inloggningsuppgifter till din e-post. 

    OBS! KONTROLLERA ATT DIN BEKRÄFTELSE INTE LIGGER I SKRÄPPOSTEN.