Vintervatten!

För info så finns det under vintern endast vatten att hämta vid Åkerbärsvägen.