Vi jobbar nu på att öka informationsflödet.

Målet är att nå ut med information på både Facebook, Hemsida samt anslagstavlor.
Målet är att få igång det under denna vecka.

MVH
Styrelsen