Vattenverket är igång

Efter mycket jobb är nu Vattenverket på Åkerbärsvägen igång.

Det är många rör som är bytta, nya filter installerade samt ett helt nytt styrsystem. Detta tillsammans med det borrade hålet ger nu bra tillgång på vatten, och en mer automatiserad kontroll av hela vårat vattensystem. Provresultatet av radon, låg långt under gränsvärde.

Vi har de senaste dagarna haft höga salthalter som gjort att vattnet inte smakat så gott, men det är fortfarande inom gränsvärdena. Detta är inkörningsproblem, som vi jobbar aktivt med.

Målsättningen är att köra vattenverk 1, Åkerbärsvägen, under dagtid för att sedan under natten använda Vattenverk 2, vid infarten. Detta ger god omsättning på vattnet i båda vattenverken.

Barn under 1,5 år bör inte dricka vattnet då det innehåller lite fluor. Detta är dock inget problem för vuxna.

Christer Sörvings foto.
Pumpar och filter
Vi planerar att ha “öppet hus” för alla intresserade. Tack för er förståelse under installationsarbetet.VA-ansvarige