Vatteninformation

Vi har under våren gjort en hel del underhåll och ombyggnad i vårt vattensystem.
Detta har resulterat i en skapligt problemfri sommar så här långt.
Vi har nu 2st väl fungerande vattenverk som vi växlar emellan.
Även om det varit ”problemfritt” så måste vi ändå påminna om att vara sparsamma med vårt vatten.
Med förhoppning om en fortsatt bra sommar.