Vatteninfo!
Under vintern finns vatten att hämta i Vattenverk 1, Åkerbärsvägen.
Vattenverk 2, Storuddsvägen kommer att vara avstängt i vinter.
Koppla bort slangen till husets inkommande vatten (ståndaren)
Detta hjälper oss vid underhållsarbete i föreningens vattensystem.