Vattenbrist

Vi har som många redan vet en stor vattenbrist på Storudden. Bristen har uppkommit av en kombination av varmt väder, många gäster ute på Storudden och i vissa fall ett oansvarigt användande av vatten till bevattning och annat. Som det är nu är vattnet avstängt på nätterna för att vi ska få upp nivåerna i tankarna, men det räcker ändå inte. Därför ber vi ännu en gång om att vidta försiktighet med användningen av vattnet. Vi kan tyvärr inte heller med någon säkerhet berätta när situationen rättar till sig eller hur de närmaste veckorna ser ut. Men vi jobbar för fullt med att få bukt på problemen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Tomtägareföreningen