Vatten till Påsk


Vi har nu provtryckt vattensystemet utan att läckage uppstod!
Viss störning kan ske vid grävarbeten, men vattnet är nu igång.