Varning för “bluff-företag”

Eld och Ventilation har kontaktat stugägare i vårt område ang. spolning av avloppsbrunn för rabatterat pris!
Föreningen sköter spolningar, ingår i årsavgiften.