Vägtrummor trasiga

Vid Blåbärsvägen-Storuddsvägen har ett betongrör som leder dagvattnet under vägen gått sönder. Vägföreningen känner till detta. Enligt föreningen så finns det flera trummor inom området som behöver bytas.