Upptagning av båtar 2016

Plats: Tistelholmsviken
Tid: 2016-09-17 med början kl 0800

Årets upptagning sker som tidigare år med hjälp av lastbil med kran. Denna kommer naturligtvis inte till oss enbart för våra vackra blå ögons skull. Nej, här är det klingande mynt per tid som gäller. I runda slängar kostar bilen 2000 kr per timme. Om vi ska kunna hålla samma avgift som de senaste gångerna måste vi hinna med tre båtar per timme. För att det ska vara möjligt får inte allehanda strul tillstöta. Mystisk pallningsutrustning som kräver lång tid att ställa i ordning undanbedes. Se redan nu över er utrustning med sikte på att upptagningen ska kunna gå undan.

Alla som önskar deltaga ska anmäla sig till hamnkaptenen. Vad vi kommer att debitera båtägarna är delvis beroende av hur många vi blir. I princip ska hela kostnaden för bilen betalas av de avgifter båtägarna betalar. Vi kan inte lasta över en del av kostnaderna för upptagningen på övriga delar av STÄFs verksamhet.

Lennart Björk
Hamnkapten
E-post: Lennart_Bjork@telia.com