Uppdatering av adressregister

Vid föreningens senaste årsstämma beslutades att ändra stadgarna så att kallelse till föreningssammanträde och annat meddelande till föreningens medlemmar skall ske med brev eller e-post. Tidigare skulle detta alltid ske med brev. För att minska såväl kostnader som styrelsens arbetsinsats vid utskick till medlemmarna kommer vi att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av e-post.

Skicka din e-post – adress till:

ernst.nylander@telia.com

så uppdaterar vi dina uppgifter.

Ni som har bytt till mobilnummer, eller ändrat telefonnummer kan lägga in detta i e-posten också.