STÄF platser, nya bojar på brygga 4

Nu har plats 424 & 426 fått nya bojar.
Dessa platser är för tillfällig förtöjning.

95348970390f454c8f9268b7e5ee8ba0