Städdag 7/9

Städdag samt info för nya medlemmar, Lördag 7/9 Kl 10.00

Kom och hjälp till med uppsnyggning av vårt område.
Ta bort vass
Rensa badstranden
Klippa vid vattenverken
mm
Behov av några som kan köra röjsågar.
Lie-män, för borttagning av vass.

Information för nya medlemmar i samband med samling.

Välkomna!