Spolning av avloppssystemet

12119127_1191784047505801_3729608679580079819_n

Under kommande vecka (41) kommer en spolbil, som tillsammans med några boende från Storudden, att spola avloppssystemet.