Skriftliga Avtal om Båtplats — Varför?

Styrelsen har kommit fram till att det hittillsvarande systemet för upplåtande av båtplatser i STÄFs hamn och vinteruppläggningsplats har vissa brister. Hur får man en båtplats? Hur säger man upp sin båtplats? Vem kan få en båtplats? Vad är avgiften för en båtplats och när ska den betalas? Hur når man båtägaren när båten slitit sig och stöter mot grannbåtarna? Vad händer när båtar överges? Mycket är oklart och utrymme för olika tolkningar kan finnas när det hela vilar på muntliga överenskommelser. Skulle det inträffa något, oavsett vad, som skadar en hyrespersons båt eller ger följdskador på andra båtar inom STÄFs område har vi en tvist om ansvarsfrågan för förtöjning, uppläggning, ordningsregler etc. Det blir en diskussionsfråga mellan båtägare och STÄF. Vid tvister om något som kostar pengar är ALLA inblandade intresserade av att slippa betala.

Styrelsen vill skapa lite ordning i detta så att parternas rättigheter och skyldigheter finns på pränt. Vi har därför utformat ett Båtplatsavtal som kommer att tillställas båtägarna för undertecknande. Båtplatsavtalet finns för nedladdning på föreningens hemsida.

Ladda ned prislista för båtplats

Ladda ned avtal för båtplats