Skärpning eller/och kontroll!

Vi har nu en extrem förbrukning på vårt vatten, det är tiotusentals liter som går åt per dygn just nu. Antingen har vi en läcka som vi trots sökande inte kan finna, eller så har nån en anslutning som brustit intill sin fastighet. Eller så har man inte respekt för den återhållsamhet som krävs. Fortsätter detta de närmaste dygnen måste vi stänga vattnet vissa tider. Får vi in saltinfällning i vårt vatten så får inte bara vi boende problem, fastighets värden sjunker och dricksvatten måste hämtas externt eller renas med avancerad utrustning. Så kolla gärna era och grannars (som inte är här) slangar och anslutningar om ni kan se rinnande vatten. Samt var försiktiga med förbrukningen.

Tack

/VA-gruppen