Sjösättning av bryggor 2017.

Årets montering av badbryggorna sker lördagen 13 maj. Vi träffas vid bastun kl 0900.

Innan dess har jag tillsett att bryggorna kommit ner till strandkanten. Jag hoppas att samma arbetsvilliga gäng som utfört detta kneg förr om åren kan ställa upp även i år.

Lennart Björk

Hamnkapten