Sjösättning 12/5

Sjösättning av båtar vid Tistelholmen 2017

Årets sjösättning måste tyvärr äga rum på en fredag, inte på vår traditionsenliga lördag.

Det är näst intill omöjligt att få kranbilsförare att ställa upp en lördag. Därför kommer årets sjösättning att äga rum fredagen 2017-05-12. Jag hoppas att alla hinner få sina skutor i stånd till dess. Årets kranbilsförare vill dessutom starta redan kl 0700.

Vi måste höja priset en aning för att om möjligt få det att gå runt. Betalningen kommer att ske på ett nytt sätt. Varje båtägare som önskar deltaga i sjösättningen ska sätt in 1400 kronor på STÄFs BG-konto 267-8464. Pengarna ska finnas där på sjösättningsdgen. Försenad betalning debiteras 100 kr i förseningsavgift. Betalningen ska märkas med HamnplatsnummerBåtägarensEfternamn. I mitt fall blir det 132Björk.

Turlistan kommer att meddelas senare till de båtägare som önskar deltaga.

Båtägare vars båt ligger kvar på vinteruppläggningsplatsen under sommarhalvåret debiteras under 2017 2000 Kr (förslag till årsmötet) per kvarliggande båt.

Lennart Björk

Hamnkapten