Röda Bänkar

Ett uppskattat inslag i vårt område.
Tack Rune Skyllberg, som snickrat.

rc3b6da bc3a4nkar