Motorhaveri och driver mot farleden

Rescue Marc Wallenberg avgår från Nynäshamn och N ut mot Norra Stegholmen. Där har haveristen och drivit upp mot Finnhällorna, Nimbusen ligger med sidan mot berget. Ägarna sitter vid sidan och försöker hålla båten fri från berget. Vi har slagit av farten i tid och går sakta fram för att inte dra svall. Vi går fram till deras akter, lägger om en tamp och drar sakta ut båten. Kopplar vid vår sida. Källa: SSRS