Med värmen kommer algerna…..

Under natten och morgonen har Byviken delsvis täckts med gröna alger. På skalan är det 2-3. Under dagen försvann det mesta vid barnbadet. Vid södra badet fanns ingenting på hela dagen. Det rör sig om cyanobakterier sk. giftalger har vi fått bekräftat från Länsstyrelsen.

Läs mer om alger, klicka här!