Litet ABC om vår hamn

Med detta meddelande vill jag ta upp ett problem i vår hamn. För att inte beskriva problemet som alltför stort och komplicerat kallar jag det litet ABC. För att allt ska bli riktigt enkelt skippar jag rent av C. Men vi har ändå två variabler kvar, rent av ett litet plural. A och B är fasta installationer i vår hamnvik. Mellan A och B ska båttrafik kunna förekomma. A är fast förankrad i botten och har legat på samma ställe i snart 10 år. B är även det fast förankrat i botten, ehuru inte lika fast som A. Vid ogynnsamt väder slinker B likt mors lilla kråka i visan än hit och än dit, ofta nog till förfång för båttrafikens fria passage mellan A och B. Hur ser då lösningen på detta problem ut? Hamnkaptenen tycker sig ofta nog försöka använda den kroppsdel han har mellan öronen till något lite mer än att blott hålla isär öronen. Han hoppas rent av att övriga i hamnen inblandade har en likartad strävan. Men detta är ännu bara en förhoppning, inte en övertygelse. Det förekommer nämligen återkommande klagomål om att A måste flyttas. ‘Återkommande klagomål’ är bara mitt sätt att något höja stilnivån på det som i normalt Torömål kallas jävla tjat.

A:s flyttande ändrar inte på B:s kråkhoppande än hit och än dit. Det är inte A som ligger fel. Det är B som då och då ligger fel. Lösningen på problemet är i första hand att förbättra B:s förankring på rätt ställe i botten. Men A kommer även att flyttas en bit närmare sin brygga.

Lennart Björk

Hamnkapten