Kommunen informerar på Årsmötet

Under årsmötet för STÄF kommer kommunen att informera om hur utvecklingen ser ut när det gäller planerna för Kommunalt VA. Vi tycker att det är enklare att kommunen själva berättar om sina planer, än att vi i Styrelsen ska tolka vad de säger åt er medlemmar.  Malin Qviberg och Alf Olsson kommer från Kommunens sida och vi ger dem tjugo minuter vid 11.00 att berätta om sina planer.