Kommunen kallar till informationsträff om va-planen

På kommunens informationsträffar kommer de att berätta om den övergripande VA-strategin och vad det kan innebära för dig. Kommunen kommer inte att kunna svara på frågor om kostnader och tidplan då kommunfullmäktige tar beslut om detta först under våren 2013.

Möte för Storudden, Torö bygdegård, Onsdag 12 sep. 2012 kl.18-20.
Allmänt öppet möte, max 270 personer, Bio Vågen, Onsdag 19 sep. kl.18-20
Allmänt öppet möte, max 270 personer, Bio Vågen, Torsdag 20 sep. 2012 kl.18-20

Källa: Nynäshamns kommun