Hjälp till att leta

Det är svårt att täcka ca 150 fastigheter på 2 man.

Titta efter, blött i diket, kranar som rinner.
Vi misstänker att det är trasiga “ståndare” vid tomtgränsen.
Se på bilderna så kanske det är lättare att förstå problemet.

Nu har fler rör gått sönder, alla är lika gamla, så det är troligt att det uppstår nya läckor eftersom.

Vid upptäckt läcka kontakta Mats 070-567 11 57 eller Lasse 070-218 65 42.

 

Christer Sörvings foto.
14317566_1479163928767810_6723505534247635840_n