Extra föreningssammanträde i Storuddens Tomtägarförening

Tid: 22 november 2014 kl. 10.00.
Plats: Torö Bygdegård.

Mötet är kallat för att avhandla tre centrala frågor.

1. Styrelsen informerar om status på vatten- och avloppsfrågan.
2. Styrelsen föreslår en extra avgift för att klara ekonomin under 2014/2015.
3. Styrelsen föreslår att den stadgeändring som beslutades på årsmötet 2014-04-05 fastställs.