Eldningsveckor

I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på hösten och två veckor på våren, vecka 41-42 samt 15-16 med föregående veckoslut.