Eldningsförbud i hela Stockholms län

Just nu är det extremt torrt i markerna och därför har brandcheferna i länet utfärdat eldningsförbud. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

Att grilla på den egna tomten eller med kol eller briketter på en iordningställd grillplats i parken eller skogsdungen är tillåtet så länge du är försiktig och har tillgång till vatten att släcka med. Vid grillning är det du som grillar som ansvarar för att det blir ordentligt släckt.

Exempel på iordningsställd grillplats är
• Eldstad i betong
• Eldstad av murade tegelstenar

En engångsgrill eller medhavd grill är inte en iordningsställd grillplats!

Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos.

Källa: Södertörns brandförsvarsförening