Eldning avråds

Trots det senaste dygnets regn kan det fortfarande vara mycket torrt i markerna. Vi avråder därför från eldning och uppmanar till försiktighet vid grillning. Använd helst iordningsställda grillplatser när du grillar i skog och mark.

Källa: Södertörns brandförsvarsförening – SBFF