Avloppsfrågan

Vi håller på och jobbar med avloppsfrågan. Konsultfirman ÅF börjar komma fram till en färdig rapport och vi jobbar som bäst på att få till en bra ansökan om dispens hos Södertörns Miljö- och Hälsoförvaltning. Vi har i dagsläget inte fått fram några tydliga alternativ med färdiga kostnadsuppskattningar, och tills dess att vi har det väntar vi med att kalla till ett extra möte med alla medlemmar.

Vi räknar dock med att kunna skicka ut en sådan kallelse inom en inte alltför lång framtid.